Resmi Gazete’de bugün (3 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 145)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 7216, 7217, 7218, 7219)

– Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7220)

– Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7221)

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7222)

– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7223)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264)

YÖNETMELİK

– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/26)

– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2021/30753 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2021/32082 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2021/30714 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/39236 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2023 Tarihli ve 2020/2316 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 Tarihli ve 2020/1066 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2017/26835 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 Tarihli ve 2019/19455 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir